Om

Filosofie Magister i filmvetenskap

Mitt namn är alltså Andreas Ziegler. Jag har en magisterexamen i filmvetenskap, som jag fått genom studier på Göteborgs universitet och högskolan i Halmstad. Min grundkunskap är omfattande, då jag läst om många olika områden som berör filmen, exempelvis genus, genrekunskap, psykologi och symbolik.

När det blev dags att fördjupa mig i ett område valde jag att fokusera på dramaturgi och narratologi, det vill säga hur filmer är strukturerade och hur de berättas. Detta ledde bland annat till att jag skrev en magisteruppsats som fokuserade på hur filmer kan nå större framgång med en bra struktur än om de har en dålig. Jag är den första att erkänna att detta är fallet långtifrån varje gång, vilket har bevisats med ett antal röriga action-hopkok de senaste åren, som varit mycket framgångsrika.

Denna kunskap har varit en stor tillgång när det kommer till att förklara för läsaren av exempelvis en recension varför jag tycker att en film är bra eller dålig. Det har även varit en stor hjälp när det kommer till att skriva SEO-anpassade presentationer av filmer, där man ska koka ner en presentation av en film till runt 150 ord.

Då jag även utformat en egen modell, som jag applicerat på befintliga filmer, är jag ett bra alternativ när det kommer till att konsultera kring dramaturgin i olika typer av filmer.

Filmskribent

Jag har skrivit om filmer och TV-serier sedan 2008. Det började med att jag skrev artiklar om filmer och TV-serier för Epoch Times Sverige. På senare har jag skrivit för bland annat Filmtopp.se och Moviezine.

Jag har arbetat med alla format, exempelvis nyhetsartiklar, recensioner, krönikor, listor och så kallade ”listicles” (en blandning mellan en krönika och en lista)

SEO-skribent

Jag har skrivit SEO-anpassade texter för streamingtjänsten Plejmo. SEO står alltså för Search Engine Optimized. Dessa texter är anpassade att ha med vissa nyckelord, vilket gör texterna lättare att hitta vid exempelvis en google-sökning. I och med att texterna ifråga är unika, gör det att de hamnar högre på indexet än exempelvis sidor som använder samma texter som andra sidor.

Native-artiklar

Sedan något år tillbaka har jag även börjat skriva så kallade native-artiklar, vilket är redaktionella texter som är ämnade att användas i marknadsföringssyfte för företag och verksamheter. Jag har skrivit denna sortens artiklar för bland annat Enterprise Magazine och Filmtopp.se och Plejmo.

För att läsa mer om mina olika erfarenheter och kompetenser, kan ni klicka på fliken Meriter.